Tin tổng hợp

Thông điệp của Tổ chức Nông Lương Thế giới - LHQ nhân sự kiện "Năm 2014 - Năm Quốc tế về Canh tác hộ Gia đình"
Thứ Tư, 15/01/2014
Hoạt động ở nông thôn được quản lý và điều hành bởi gia đình và chủ yếu dựa vào lao động của các hộ, bao gồm từ sản xuất nhỏ và sản xuất quy mô vừa của nông dân, người dân bản địa, cộng đồng truyền thống, ngư dân, người chăn gia súc và nhiều nhóm khác trong bất kỳ khu vực và quần thể sinh vật trên thế giới.

Canh tác hộ Gia đình là hình thức canh tác chủ yếu của nông nghiệp cở các nước phát triển và đang phát triển.
Hiện tại trên Thế giới có hơn 500 triệu gia đình canh tác nông nghiệp.
Hoạt động ở nông thôn được quản lý và điều hành bởi gia đình và chủ yếu dựa vào lao động của các hộ, bao gồm từ sản xuất nhỏ và sản xuất quy mô vừa của nông dân, người dân bản địa, cộng đồng truyền thống, ngư dân, người chăn gia súc và nhiều nhóm khác trong bất kỳ khu vực và quần thể sinh vật trên thế giới.
Gia đình nông dân là một phần quan trọng cho giải pháp của Thế giới thoát khỏi nghèo đói.
Ở nhiều khu vực, hộ gia đình nông dân là những nhà sản xuất chính tạo ra thực phẩm tiêu dùng hàng ngày và trong mỗi bữa ăn của chúng ta.
Hơn 70% dân số bất an ninh lương thực sống ở khu vực nông thôn châu Phi, châu Á , Mỹ Latinh và vùng Cận Đông. Nhiều người trong số họ là các gia đình nông dân, đặc biệt là các hộ gia đình với tiếp cận hạn chế tới các nguồn tài nguyên thiên nhiên, các chính sách và công nghệ.
Tất cả các bằng chứng đã cho thấy các gia đình nông dân nghèo có thể nhanh chóng triển khai năng suất tiềm năng của họ có khi môi trường chính sách đưa ra phù hợp và có hiệu quả.
Tạo điều kiện tiếp cận đất đai, nước và tài nguyên thiên nhiên khác và thực hiện các chính sách cụ thể cho các gia đình nông dân (tín dụng, hỗ trợ kỹ thuật, bảo hiểm, tiếp cận thị trường, mua bán công, công nghệ thích hợp) là những thành phần quan trọng để tăng năng suất nông nghiệp, xóa đói giảm nghèo và đạt được an ninh lương thực thế giới.
Canh tác hộ gia đình hỗ trợ phát triển bền vững
Các hộ nông dân áp dụng hệ thống nông nghiệp dựa vào đa dạng hóa cây trồng và bảo toàn sản phẩm lương thực truyền thống, góp phần cho một chế độ dinh dưỡng cân bằng và giải pháp an toàn của nông nghiệp đa dạng sinh học của thế giới .
Các hộ nông dân được dàn trải trong các khu vực lãnh thổ và nền văn hóa địa phương, phần lớn thu nhập của họ được sử dụng trong thị trường địa phương và khu vực, tạo ra nhiều công ăn việc làm nông nghiệp và phi nông.
Chu trình sản xuất và tiêu thụ ở địa phương dựa trên canh tác hộ có một vai trò quan trọng trong cuộc chiến chống đói nghèo, đặc biệt là khi vấn đề này liên quan đến các chính sách bảo trợ xã hội nhằm giải quyết nhu cầu của người dân dễ bị tổn thương.
Năm Quốc tế về Canh tác quy mô hộ gia đình (IYFF)
Tất cả các đặc điểm trên làm cho gia đình nông dân chiếm giữ một tiềm năng duy nhất để tiến tới một hệ thống lương thực hiệu quả và bền vững hơn nếu môi trường chính sách hỗ trợ họ theo hướng đi này.
Năm Quốc tế về canh tác hộ gia đình sẽ cho chúng ta một cơ hội rõ ràng để tiếp tục làm nổi bật vai trò chiến lược của hộ nông dân trong phát triển nông nghiệp và nông thôn và tăng cường năng lực của họ.
Chính phủ các nước có thể thể hiện cam kết chính trị của mình trong việc xây dựng khung pháp lý, thể chế và chính sách đối với các hộ gia đình nông dân.
Thiết lập một nền tảng cho đối thoại chính sách với các tổ chức của nông hộ để tạo ra sự đồng thuận, xây dựng và thực hiện các chính sách hiệu quả là mục tiêu chính của Năm QT về canh tác hộ gia đình.
Hợp tác quốc tế có thể thúc đẩy đối thoại chính sách giữa tất cả các bên liên quan và giúp xây dựng các giải pháp cụ thể và bền vững.
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm