Thông tin từ mạng lưới

 • Hội thảo Lập kế hoạch - chiến lược của Liên minh đất đai

  Thứ Sáu, 05/07/2013

  Kính gửi các tổ chức thành viên Liên minh Đất đai Tiếp theo Hội nghị thành lập Liên minh ngày 10/6/2013, với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Oxfam, Liên minh Đất đai tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch - chiến lược của Liên minh với các nội dung chính sau đây:

 • Thư mời và chương trình hội thảo tham vấn ngày 26.09.2012

  Thứ Ba, 18/09/2012

  Trong khuôn khổ kế họach năm 2012 "Dự án cải thiện chính sách về các dịch vụ công thông qua việc nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và mạng lưới các tổ chức xã hội" do ActionAid tài trợ, Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA), Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) phối hợp với Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR) sẽ tổ chức "Hội thảo tham vấn Xã hội dân sự và người dân về Dự thảo Lụât Việc làm"

 • Hội nghị Quốc gia về Phòng, chống Bạo lực gia đình với chủ đề “Thu hẹp khoảng cách từ Luật đến Cuộc sống”

  Thứ Năm, 16/08/2012

  Hội nghị sẽ là diễn đàn để các nghiên cứu viên, những người thực hiện chương trình, những người trực tiếp triển khai Luật ở cấp cơ sở ngồi lại và thảo luận các phát hiện nghiên cứu, các bài học kinh nghiệm từ các mô hình thử nghiệm hiệu quả trong phòng, chống bạo lực gia đình, và đối thoại với các lãnh đạo trong các Bộ, ngành có liên quan và đại diện của Quốc hội, nhằm đưa ra khuyến nghị chung về cải tiến các chính sách liên quan tới phòng, chống bạo lực gia đình, cũng như cơ chế giám sát việc thực thi Luật.

 • Liên kết Mạng vì mục tiêu An ninh Lương thực và Giảm nghèo

  Thứ Hai, 13/09/2010

Video Xem thêm