Thông tin từ mạng lưới

Thư mời và chương trình hội thảo tham vấn ngày 26.09.2012
Thứ Ba, 18/09/2012
Kính gửi: Một số tổ chức NGO- thành viên mạng CIFPEN
 
Trong khuôn khổ kế họach năm 2012 "Dự án cải thiện chính sách về các dịch vụ công thông qua việc nâng cao năng lực và thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ dân tộc thiểu số và mạng lưới các tổ chức xã hội" do ActionAid tài trợ, Trung tâm Giới, Lao động và Xã hội (GLASA), Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) phối hợp với Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR) sẽ tổ chức "Hội thảo tham vấn Xã hội dân sự và người dân về Dự thảo Lụât Việc làm"
 
Thời gian: Thứ Tư ngày 26/9/2012
Địa điểm: Tầng 12, Nhà khách Quốc hội số 2 Hòang Cầu, Hà Nội
 
Ban tổ chức trân trọng kính mời: 01 Đại diện tổ chức tham dự và đóng góp ý kiến.
 
Vui lòng xem Chương trình hội thảo:

Chương trình dự kiến

------------------o0o------------------

Hội thảo: “Tham vấn  của xã hội dân sự và người dân về Dự thảo Luật việc làm”

Thời gian: Thứ tư ngày 26/9/2012 (8.00 – 17.00)

Địa điểm: Tầng 12, Nhà khách Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội

 

Thời gian

Nội dung

Người chịu trách nhiệm

Ghi chú

8.00 – 8.15

Đón tiếp đại biểu

Ban tổ chức

 

8.15 – 8.30

Phát biểu khai mạc hội thảo

Bà Ngô Thu Hà – Trưởng

Ban Điều hành GPAR

 

8.30 – 8.45

Phát biểu của Nhà tài trợ

Đại diện Nhà tài trợ

 

9.15 – 9.00

Trình bày báo cáo dẫn xuất của Ban tổ chức

TS. Phan Thị Thanh

 

9.00 – 9.15

Trình bày dự thảo Luật việc làm

Dự kiến đại diện Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hoặc UBCVĐXHQH

 

9.15 –  9.30

Trình bày hướng dẫn điểm 3, điều 187 chương 12 , Luật Lao động  

Đại diên Bộ Nội vụ

 

9.30 – 10.00

Thảo luận

Đại biểu tham gia

 

10.00 – 10.15

Giải lao

 

 

10.15 – 11.30

Thảo luận  (chia 4 nhóm)

Đại biểu tham gia

 

11.30 – 13.30

Ăn trưa

 

 

13.30 – 14.30

Trình bày nhóm

Đại diện nhóm

Mỗi nhóm 15’

14.30 – 15.00

Thảo luận toàn thể

Đại biểu tham gia

 

15.00 – 15.15

Giải lao

 

 

15.15 – 16.00

Thảo luận toàn thể (tiếp)

Đại biểu tham gia

 

16.00 – 16.30

Tổng kết hội thảo

Đại diện BĐH GPAR

 

16.30 – 17.00

Ban tổ chức hội ý

Ban tổ chức

 

 

Rất mong nhận được đăng ký tham dự.
 
Trân trọng cám ơn,
 
TM/Ban tổ chức
Nguyễn Thị Hồng Hà
Phó Giám đốc CCRD/
Thành viên Ban điều hành GPAR
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm