Thông tin từ mạng lưới

Hội thảo Lập kế hoạch - chiến lược của Liên minh đất đai
Thứ Sáu, 05/07/2013
Kính gửi các tổ chức thành viên Liên minh Đất đai
Tiếp theo Hội nghị thành lập Liên minh ngày 10/6/2013, với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Oxfam, Liên minh Đất đai tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch - chiến lược của Liên minh với các nội dung chính sau đây: 
- Thảo luận/Thống nhất Chiến lược của Liên minh
- Thông qua quy chế hoạt động, cơ cấu tổ chức của Liên minh
- Xây dựng kế hoạch hoạt động của Liên minh trong năm 2013 và các năm tiếp theo
Ban điều hành Liên minh trân trọng kính mời 01 đại diện lãnh đạo của tổ chức tham dự Hội thảo
Thời gian: 8h00 ngày 8 tháng 7 năm 2013
Địa điểm: Phòng họp số 3, Nhà khách Quốc Hội - số 2 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội
Quý vị đại viểu vui lòng đăng ký tham dự với Nguyễn Đức Thịnh, ĐPV Liên minh, ĐT 0936 585588; Email: thinhtun@yahoo.com trước 17h00 ngày 5 tháng 6 năm 2013.
Để tạo thuận lợi cho đại biểu tham gia các phiên thảo luận tại Hội thảo, Xin gửi tới các tổ chức thành viên Liên mình: 
1. Dự thảo quy chế hoạt động của Liên minh;
2. Tổng hợp các vấn đề trọng tâm về chính sách đất đai Liên minh đang hướng tới;
3. Mẫu kế hoạch Dự án theo vấn đề (IBP)
Kính đề nghị các tổ chức thành viên nghiên cứu các văn bản trên trước khi tham dự Hội thảo; Đặc biệt các tổ chức có ý tưởng Vận động chính sách về Đất đai, đề nghị đề xuất ngắn gọn vào Mẫu IBP.
Trân trọng cảm ơn!
Nguyễn Đức Thịnh
Điều phối viên Liên minh
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm