Thông báo

Thông báo tập huấn "Kỹ năng viết báo cáo về quyền con người ở Việt Nam"
Thứ Bảy, 24/11/2012

Kính gửi: Qúy tổ chức,

Trong khuôn khổ dự án "Xây dựng và đệ trình báo cáo phi chính phủ kiểm điểm định kỳ về thực hiện quyền con người ở Việt Nam", Nhóm hợp tác thúc đẩy quản trị và cải cách hành chính công (GPAR) phối hợp cùng Mạng Giới và Phát triển cộng đồng (Gencomnet) và Mạng lưới an ninh lương thực và giảm nghèo (CIFPEN) cùng tổ chức khóa  tập huấn "Kỹ năng viết báo cáo về quyền con người ở Việt Nam" trong 5 ngày.

- Thời gian: 8.30 - 17.00 từ ngày 27/11 - 1/12/2012

- Địa điểm: Trung tâm phụ nữ phát triển, 20, Thụy Khuê, Hà Nội

(Chi tiết Xin quí tổ chức vui lòng xem thư đính kèm"

Trân trọng kính mời 01 đại diện là lãnh đạo hoặc cán bộ chủ chốt của Quý tổ chức tham gia khóa tập huấn này. Đại diện được cử cần cam kết tham gia đầy đủ thời gian và nội dung của khóa tập huấn nhằm đóng góp cho khóa tập huấn và thành công và cùng xác định các chủ đề đưa vào báo cáo.

Xin khẳng định sự tham gia của đại diện Qúy tổ chức tới chị Hoàng Thị Hường - ĐPV của Gencomnet theo số điện thoại 043 756 5929/ 0983 14 88 05 hoặc qua email: cchccvn@gmail.com hoanghuongsp@gmail.com chậm nhất ngày 22/11/2012.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng,

Hoàng Thị Hường - ĐPV Gencomnet

--

Hoang Thi Huong
 
Coordinator of Gender and Community Development Network

No 19 A26, Nghia Tan, Cau Giay, Hanoi
Tel:  (84-4) 37565929/ 0983 14 88 05

Fax:  (84-4) 37568424

Email: gencomnet@gencomnet.org

Website: http://www.gencomnet.org

Bình luận 1 Bình luận
Ý kiến của bạn
 
   
 

Video Xem thêm