Thông báo

Tập huấn "Phương pháp tiếp cận nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và Lồng ghép giới trong phát triển kinh tế"
Thứ Tư, 04/07/2012
Kính gửi : -   Nhóm chuyên gia nòng cốt
                -   Các tổ chức thành viên và quan sát viên mạng CIFPEN
Trong kế hoạch hoạt động năm 2 thuộc dự án “Tăng cường Năng lực cho các VNGO nhằm Phát triển toàn diện có sự tham gia (VNIPD)” do Đại sứ quán Ai len tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD), mạng CIFPEN phối hợp với Tổ chức CHF Canada sẽ tổ chức tập huấn "Phương pháp tiếp cận nâng cao quyền năng kinh tế cho phụ nữ và Lồng ghép giới trong phát triển kinh tế" cho nhóm chuyên gia nòng cốt và các tổ chức thành viên, quan sát viên mạng CIFPEN.

Ban tổ chức trân trọng kính mời: Nhóm giảng viên nguồn, các cán bộ chuyên trách về Giới thuộc các tổ chức thành viên và quan sát viên mạng CIFPEN đăng ký tham gia khóa tập huấn này (1 đại diện/1 tổ chức).

Thời gian: Từ ngày 11/07/2012 đến ngày 14/07/2012

Địa điểm: Nhà khách Văn phòng Quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội 

Thư mời, Chương trình và Phiếu đăng ký: xem trong file gửi kèm
 
Xin vui lòng khẳng định sự tham gia của quý vị bằng cách điền vào "Phiếu đăng ký" và gửi về Ban tổ chức trước 12h00 trưa thứ Sáu ngày 6/7/2012. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ: Ms. Vũ Hồng Hạnh- Trợ lý dự án (Email: Hanhvu.ccrd@gmail.com; DĐ: 0982.063.260) hoặc Ms. Trần Thùy Linh - Kế toán dự án , email: thuylinh_ccrd@yahoo.com, DĐ: 0989.207.016)

Trân trọng cảm ơn!

Vũ Hồng Hạnh
Trợ lý dự án
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm