Sự kiện

ĐSQ Phần Lan tại Hà Nội hiện đang tìm 01 tư vấn Việt Nam có kinh nghiệm
Thứ Sáu, 10/01/2014
Kính gửi các anh/chị,

ĐSQ Phần Lan tại Hà Nội hiện đang tìm 01 tư vấn Việt Nam có kinh nghiệm trong lĩnh vực môi trường, biến đổi khí hậu, nông nghiệp (hoặc các lĩnh vực liên quan) để tiến hành đánh giá giữa kỳ dự án.

Có kinh nghiệm về giám sát và đánh giá dự án : “Xây dựng năng lực cộng đồng ứng phó với biến đổi khí hậu và hỗ trợ người dân sử dụng năng lượng tái tạo, cải thiện sinh kế’. Thời gian đánh giá chính thức tại thực địa bắt đầu từ giữa 2/2014.

Các cá nhân quan tâm xin gửi hồ sơ bao gồm 1) Sơ yếu lý lịch tóm tắt, 2) Đề xuất trong đó có ghi rõ phương pháp đánh giá sẽ áp dụng và dự kiến ngân sách. Hồ sơ gửi về ĐSQ Phần Lan chậm nhất 17:00 giờ ngày 21/1/2014 theo địa chỉ email huong.lethithu@formin.fi<mailto:huong.lethithu@formin.fi> và cc địa chỉ honglinh@cihp.org<mailto:honglinh@cihp.org>

Bản TOR chi tiết trong file đính kèm.

Xin cảm ơn !

Le Thi Thu Huong
Programme Coordinator
--------------------------------------------
Embassy of Finland 31 Hai Ba Trung, Ha Noi, Viet Nam
Phone:+84 4 38266788 Fax: 84-4-38266766
http://www.finland.org.vn<http://www.finland.org.vn/>


Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm