Thông tin từ mạng lưới

Hội thảo Giới thiệu dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”

Thứ Tư, 21/08/2019

Ngày 21/8/2019 tại thành phố Đồng Hới tỉnh Quảng Bình, Quỹ Phát triển Nông thôn và Giảm nghèo (RDPR) đã tổ chức Hội thảo Giới thiệu dự án “Thúc đẩy tiếp cận công lý về hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới và phòng chống bạo lực gia đình cùng cộng đồng người nghèo và dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Bình”. Dự án được triển khai theo Quyết định số 2899/VPUBND-KT ngày 09/8/2019 của văn phòng UBND tỉnh Quảng Bình về chủ trương đồng ý triển khai dự án tại tỉnh Quảng Bình.

Mạng CIFPEN

Tác động của giá lương thực tăng

Thứ Năm, 17/05/2012

Việt Nam là cường quốc về xuất khẩu gạo, vì thế việc tăng giá gạo trên thị trường, theo nhiều người chắc chắn sẽ có lợi cho người sản xuất. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về tác động của tăng giá lương thực, Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương chỉ ra rằng, giá gạo tăng lại có tác động tiêu cực đến đời sống của các hộ nghèo.

Video Xem thêm