Thông tin từ mạng lưới

Hội thảo Lập kế hoạch - chiến lược của Liên minh đất đai

Thứ Sáu, 05/07/2013

Kính gửi các tổ chức thành viên Liên minh Đất đai Tiếp theo Hội nghị thành lập Liên minh ngày 10/6/2013, với sự hỗ trợ tài chính của Tổ chức Oxfam, Liên minh Đất đai tổ chức Hội thảo Lập kế hoạch - chiến lược của Liên minh với các nội dung chính sau đây:

Mạng CIFPEN

Tác động của giá lương thực tăng

Thứ Năm, 17/05/2012

Việt Nam là cường quốc về xuất khẩu gạo, vì thế việc tăng giá gạo trên thị trường, theo nhiều người chắc chắn sẽ có lợi cho người sản xuất. Tuy nhiên, khi nghiên cứu về tác động của tăng giá lương thực, Tiến sĩ Phùng Đức Tùng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Nghiên cứu và Tư vấn Đông Dương chỉ ra rằng, giá gạo tăng lại có tác động tiêu cực đến đời sống của các hộ nghèo.

Video Xem thêm