Liên kết mạng - mạng

Thư mời tham gia Chuỗi hội thảo về chứng nghiện và những vấn đề liên quan
Thứ Tư, 18/06/2014
Kính gửi: Quý đại biểu quan tâm
Trung tâm nghiên cứu quản lý và phát triển bền vững (MSD) phối hợp thực hiện cùng tổ chức NGO Fontana – Đan Mạch, tổ chức chuỗi hội thảo về Chứng nghiện và những vấn đề liên quan
vào ngày 25 và 26/6/2014 tại Hà Nội.
Mục tiêu chuỗi hội thảo nhằm cung cấp cho tham dự viên những thông tin về bản chất của bệnh nghiện; ảnh hưởng của bệnh nghiện và vấn đề liên quan. Ngoài ra, buổi hội thảo còn là nơi trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về các phương pháp điều trị cai nghiện của Việt Nam và Đan Mạch.
MSD trân trọng kính mời các cá nhân có quan tâm đăng ký tham gia một hoặc nhiều hội thảo với các chủ đề như sau:

• Hội thảo 1: Nghiện chất: Hiểu nhầm & Sự thật
Thời gian: 8.30- 11.30, ngày 25/6/2014
Địa điểm  : Nhà khách quốc hội – số 2 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

• Hội thảo 2: Đồng phụ thuộc: bản chất và cách ứng phó
Thời gian: 13.30 – 16.30 ngày 25/6/2014
Địa điểm   : Nhà khách quốc hội – số 2 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

• Hội thảo 3: Cai nghiện & hỗ trợ sau cai cho phụ nữ
Thời gian: 8.30- 11.30, ngày 26/6/2014
Địa điểm: Nhà khách quốc hội – số 2 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

• Hội thảo 4: Bạo hành gia đình & Nghiện chất
Thời gian: 13.30 – 16.30 ngày 26/6/2014
Địa điểm   : Nhà khách quốc hội – số 2 Hoàng Cầu, Đống Đa, Hà Nội

Đăng ký tham gia trước ngày 17h ngày 23.06.2014 về địa chỉ email: tranghoang@msdvietnam.org
(mẫu đăng ký thư mời gửi kèm) hoặc điện thoại 84 - 4 3 7756805 (gặp Trang) hoặc đăng ký online:

https://docs.google.com/forms/d/1NWKgAs6y50UU60hCl_K50ElRzOi29i_an2BsYIwjCow/viewform
Giám đốc
Nguyễn Phương Linh
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm