Liên kết mạng - mạng

Các bài báo tham dự Giải báo chí Đồng hành cùng phát triển 2014
Thứ Tư, 02/07/2014
Các bài báo tham dự Giải báo chí Đồng hành cùng phát triển 2014 với chủ đề "Sống tử tế" đã và đang được đăng tải trên fanpage và website của giải. Thân mời các anh chị và các bạn cùng đọc, suy ngẫm và chia sẻ để cùng lan tỏa các giá trị Sống tử tế.
Fanpage: facebook.com/donghanhcungphattrien
Website: donghanhcungphattrien.vn
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm