LANDA

Khóa tập huấn “Những vấn đề chủ yếu của hệ thông pháp luât đất đai”
Thứ Năm, 26/06/2014
Trong các ngày 25 và 26/6/2014, Liên minh đất đai đã tổ chức khóa tập huấn “Những vấn đề chủ yếu của hệ thông pháp luât đất đai” cho các tổ chức thành viên. Khóa tập huấn được tổ chức tại phòng họp số 3, nhà khách văn phòng quốc hội, số 2 Hoàng Cầu, Hà Nội. Tham gia khóa tập huấn có 18 cán bộ tham gia. Giảng viên là GS.TS Đặng Hùng Võ, chuyên gia cao cấp về lĩnh vực đất đai.

Khóa tập huấn có các nội dung chính sau:
• Những vấn đề cơ bản của Luật đất đai
• Vai trò và đặc trưng của đất đai
• Các lý thuyết kinh tế chính trị học về đất đai
• Quá trình xây dựng luật đất đai ở Việt Nam
• Những hình ảnh về quản lý đất đai ở Việt Nam trong thực tế
• Một số công cụ pháp luật đất đai
• Sở hữu đất đai và sự khác nhau về sở hữu đất đai giữa các lý thuyết kinh tế chính trị học
• Sở hữu đất đai trên thế giới và ở Việt Nam hiện nay
• Cơ chế thanh tra, kiểm tra và giám sát và quản lý xung đột
Sau 2 ngày tập huấn, khóa học đã kết thúc thành công tốt đẹp.
Dưới đây là một số hình ảnh khóa tập huấn:








Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm