LANDA

Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công (bài 1)
Chủ Nhật, 10/11/2019
Khu vực sông Mekong nằm ở phần giao nhau giữa Đông Nam, Đông, và Nam Á, giữa 2 nước lớn là Trung Quốc và Ấn Độ. Khu vực này bao gồm 5 quốc gia chứa phần lớn lưu vực sông Mê Công: Campuchia, CHDCND Lào, Myanmar, Thái Lan và Việt Nam. Khu vực Sông Mê Công đặc biệt phong phú về sinh thái và xã hội. Là nơi cư trú của 237 triệu người, khu vực này có 329 dân tộc với 410 ngôn ngữ riêng biệt sinh sống, và là một trong những khu vực đa dạng nhất về dân tộc trên thế giới. Khu vực sông Mê Kông cũng được biết đến về đa dạng sinh học toàn cầu, với mức độ đa dạng sinh thái và nông nghiệp cao. 
Trong hai thập kỷ qua, khu vực sông Mê Công đã có những tăng trưởng kinh tế và xã hội nhanh chóng, cùng với những chuyển đổi rõ rệt trong một số ngành quan trọng. Những chuyển đổi này đã làm thay đổi đáng kể mối quan hệ giữa khu vực nông thôn có phần đông dân số và các trung tâm đô thị ngày càng giàu có. Đất đai là nền tảng cho sự phát triển của mỗi quốc gia cũng như cho các hoạt động sinh kế của hàng triệu hộ gia đình nông nghiệp và nông thôn tiếp tục đóng vai trò trung tâm ở khu vực sông Mê Công. Ở tất cả 5 quốc gia trong khu vực, các hộ nông dân sản xuất nhỏ đóng vai trò then chốt trong sự phát triển của ngành nông nghiệp cũng như an ninh lương thực và tăng trưởng kinh tế. Tuy vậy, các cộng đồng nông thôn đang ngày càng bị cuốn vào trong các diễn biến mang tính khu vực và toàn cầu, trong đó không phải lúc nào họ cũng ở trong vị thế cạnh tranh tốt. Hơn nữa, họ còn thường rơi vào vị trí yếu thế do các chính sách quốc gia không thể đảm bảo được đầy đủ các quyền lợi cho họ hoặc tạo điều kiện cho phép họ nắm bắt được các cơ hội và lợi ích tiềm năng.
Hiểu được vai trò và những đóng góp của đất đai vào quá trình phát triển là yếu tố then chốt giúp cung cấp thông tin cho các quá trình hoạch định chính sách, lập kế hoạch và thực tiễn nhằm hướng tới một tương lai bền vững hơn. Báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công nhằm đóng góp cho những đối thoại cần thiết giữa các bên, thông qua việc tập hợp các dữ liệu và thông tin chính nhằm xác định, mô tả các vấn đề và tiến trình quan trọng xoay quanh đất đai, từ đó góp phần tạo cơ sở cho những trao đổi mang tính xây dựng và cùng nhau ra các quyết định có liên quan, Báo cáo bao gồm 5 phần:
(1) con người phụ thuộc vào đất đai của khu vực sông Mê Công, bao gồm các thay đổi ở nông thôn, việc làm trong nông nghiệp và các quá trình chuyển đổi cơ cấu nhân khẩu học và nông nghiệp đang diễn ra; 
(2) cơ sở tài nguyên đất mà con người phụ thuộc vào, bao gồm sử dụng đất và che phủ đất, thay đổi và điều kiện nông nghiệp,  và các nguồn lực tự nhiên của khu vuc; 
(3) cách thức phân bố tài nguyên đất trong xã hội, bao gồm cả sản xuất quy mô nhỏ, đầu tư đất quy mô lớn và các loại hình khác; 
(4) Đảm bảo hưởng dụng đất, phụ thuộc vào việc công nhận và thể chế hóa các quyền đối với đất đai như thế nào; và 
(5) các điều kiện quản trị và quản lý đất đai định hình khả năng tiếp cận và kiểm soát tài nguyên đất, bao gồm các vấn đề về minh bạch, công bằng, quy định pháp luật và tiếp cận công lý. Mỗi phần lại bao gồm một loạt các chỉ số và được trình bày ở hai cấp độ:
Ở cấp khu vực, báo cáo cung cấp những phân tích so sánh các chỉ số chính giữa các quốc gia trong khu vực sông Mê Công và xem xét các diễn biến xuyên biên giới, nhằm định hình và xác định các vấn đề về đất đai, chẳng hạn như các dòng chảy đầu tư và thương mại trong lĩnh vực đất đai và nông nghiệp ở cấp khu vực. 
Ở cấp quốc gia, dữ liệu và thông tin về các chỉ số chính được phân tách và xem xét nhằm xác định các điều kiện và quỹ đạo thay đổi cụ thể của từng quốc gia.

Thông tin và kiến thức đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định các vấn đề trọng yếu có liên quan đến đất đai, cũng như trong việc ra các quyết định và chính sách để giải quyết các vấn đề này. Tuy nhiên, thông tin về đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên thường không đầy đủ và thiếu nhất quán, gây tranh cãi, khó tiếp cận. Do đó, báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công cung cấp các phân tích dữ liệu và thông tin quan trọng –những gì có trong khu vực công, những gì không có, và tại sao nó lại quan trọng nhằm có những đóng góp mang tính xây dựng cho việc xác định giải pháp cho các vấn đề có liên quan.

Nguồn: theo MRLG
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm