• Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công (bài 1)
  Thông tin và kiến thức đóng một vai trò đặc biệt quan trọng trong việc xác định các vấn đề trọng yếu có liên quan đến đất đai, cũng như trong việc ra các quyết định và chính sách để giải quyết các vấn đề này. Tuy nhiên, thông tin về đất đai và các nguồn tài nguyên thiên nhiên thường không đầy đủ và thiếu nhất quán, gây tranh cãi, khó tiếp cận. Do đó, báo cáo Hiện trạng đất đai khu vực sông Mê Công cung cấp các phân tích dữ liệu và thông tin quan trọng –những gì có trong khu vực công, những gì không có, và tại sao nó lại quan trọng nhằm có những đóng góp mang tính xây dựng cho việc xác định giải pháp cho các vấn đề có liên quan.
 • Công bố báo cáo mới về hiện trạng đất đai khu vực sông Mekong
  Ngày 8/11, tại Hà Nội, Dự án Quản trị đất đai khu vực sông Mekong (MRLG) do Tập đoàn trao đổi nghiên cứu và công nghệ, Pháp (Gret) cùng sự hỗ trợ thực hiện của Hiệp hội Hợp tác Quốc tế Đức (GIZ) đã tổ chức Hội thảo ra mắt báo cáo và ấn phẩm về Hiện trạng đất đai khu vực sông Mekong
 • Chính phủ đặt mục tiêu GDP tăng 5-6% trong 10 năm tới
  Mục tiêu từ năm 2020 đến năm 2030 tăng trưởng GDP duy trì mức tăng từ 5-6% hàng năm, tăng trưởng GDP bình quân đầu người duy trì mức tăng từ 4-4,45% hàng năm...
 • Song song nhiều phương thức canh tác nông nghiệp: Giải pháp cho vấn đề an ninh lương thực!
  Trong khi ngày càng nhiều các gia đình tầng lớp trung, thượng lưu "chi mạnh" cho thực phẩm hữu cơ vì lo ngại các vấn đề an toàn thực phẩm thì hàng triệu trẻ em đang đói khát vì thiếu lương thực. Tồn tại đồng thời nhiều phương thức canh tác nông nghiệp được cho là giải pháp hữu hiệu, giải quyết các nhu cầu khác nhau của người tiêu dùng hiện nay.
 • Nông nghiệp thích ứng với biến đổi khí hậu
  Biến đổi khí hậu (BÐKH) và thiên tai cực đoan đã và đang tác động tiêu cực đến sản xuất nông nghiệp của Việt Nam. Các giải pháp nhằm bảo đảm an ninh lương thực, xóa đói, giảm nghèo... trong bối cảnh BÐKH đang là những vấn đề cấp bách đặt ra với ngành nông nghiệp.
 • Canh tác hữu cơ đối mặt nhiều thách thức
  Mặc dù được chứng minh là có lợi cho sức khoẻ và tăng trưởng nhanh nhưng nông nghiệp hữu cơ chỉ đáp ứng được một phần rất nhỏ cho nhu cầu an ninh lương thực và chỉ phục vụ một nhóm khách hàng giầu có

Liên kết mạng

Thư mời tham vấn góp ý văn kiện “Viễn cảnh ASEAN 2025”

Thứ Ba, 12/05/2015

Trong cuộc họp thượng đỉnh lần thứ 27 sắp tới tại Kuala Lumpur, lãnh đạo chính phủ và nhà nước ASEAN sẽ thông qua Viễn cảnh ASEAN 2025. Viễn cảnh ASEAN 2025 sẽ là tài liệu hướng dẫn cho các hành động nhằm đạt được mục tiêu xây dựng cộng đồng ASEAN trong 10 năm tới (2016-2025).

Video Xem thêm