Dự án CP135

 • Tập huấn “Các phương pháp nghiên cứu, phân tích và phản hồi chính sách”

  Thứ Tư, 10/09/2014

  Trong các ngày từ 8-11/9/2014, tại Khách sạn Khăn quàng đỏ đã diễn ra khóa tập huấn các phương pháp nghiên cứu, phân tích và phản hồi chính sách do mạng cifpen tổ chức. Đây là khóa tập huấn thứ 4 của dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135 – III (CP135)” do IrishAid tài trợ, CCRD là đơn vị điều phối, tổ chức hoạt động. Giảng viên là PGS TS Phạm Bích San, phó tổng thư ký VUSTA và TS Lê Phương Hòa, chuyên gia nghiên cứu từ Viện nghiên cứu xã hội. Tham gia khóa tập huấn có 18 học viên, trong đó có 8 học viên nữ.

 • Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực tại Thanh Hóa

  Thứ Năm, 31/07/2014

  Tiếp theo cuộc đánh giá nhanh tại Thanh Hóa, đoàn chuyên gia cifpen tiếp tục triển khai hoạt động Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III tại tỉnh Thanh Hóa. Chuyến đánh giá được thực hiện trong các ngày từ 25 đến 30/7/2014. Đây là hoạt động nằm trong dự án CP135. Đối tác địa phương là các cấp của ngành Dân tộc.

 • Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực tại Cao Bằng

  Thứ Tư, 23/07/2014

  Trong các ngày từ 16 đến 22/7/2014, đoàn chuyên gia cifpen đã tổ chức hoạt động Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III tại tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động nằm trong dự án CP135. Đối tác địa phương là các cấp của ngành Dân tộc.

 • Tập huấn “Kỹ năng công tác cộng đồng”

  Thứ Tư, 09/07/2014

  Trong các ngày từ 7 – 9/7/2014, cifpen đã triển khai khóa tập huấn “Kỹ năng công tác cộng đồng” cho các chuyên gia nòng cốt đến từ các tổ chức thành viên tại Mai Châu, Hòa Bình. Đây là khóa tập huấn thứ 3 trong chuỗi 4 khóa tập huấn của dự án “Nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia trong trương trình 135-III (CP 135)" do Đại sứ quán Ai len tài trợ. Giảng viên là ThS Đỗ Đức Khôi, chuyên gia nâng cao năng lực của mạng cifpen.

 • Khoá tập huấn “Phương pháp Nghiên cứu và Kỹ năng sử dụng phần mềm trong nghiên cứu định tính – định lượng”

  Thứ Hai, 23/06/2014

  Trong các ngày ngày 19 - 22/06/2014 tại phòng họp khách sạn Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình mạng An ninh lương thực và giảm nghèo đã tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp Nghiên cứu và Kỹ năng sử dụng phần mềm trong nghiên cứu định tính – định lượng” cho 25 học viên. Đây là các chuyên gia nòng cốt đến từ các tổ chức thành viên CIFPEN và cán bộ Phòng Dân tộc 4 huyện dự án.

 • Khóa tập huấn Phương pháp Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)

  Thứ Bảy, 07/06/2014

  Khóa tập huấn Phương pháp Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) và áp dụng trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các xã 135 cho các thành viên nòng cốt của mạng lưới. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của dự án Nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia trong trương trình 135-III (CP 135) do Đại sứ quán Ai len tài trợ

 • THƯ MỜI HỘI NGHỊ KHỞI ĐỘNG DỰ ÁN & HỘI NGHỊ TOÀN THỂ MẠNG CIFPEN NĂM 2014

  Thứ Ba, 18/03/2014

  Ban điều hành Mạng CIFPEN trân trọng kính mời các Đại biểu tới dự Hội nghị Khởi động Dự án "Nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội (NGOs) & các Tổ chức cộng đồng nhằm tăng cường hiệu quả Chương trình 135-III với sự tham gia của người dân" /gọi tắt là dự án "CP135", đồng thời kết hợp thảo luận các vấn đề liên quan nhằm củng cố các hoạt động của Mạng CIFPEN trong thời gian tới.

Video Xem thêm