Dự án CP135

Tập huấn “Kỹ năng công tác cộng đồng”
Thứ Tư, 09/07/2014
Trong các ngày từ 7 – 9/7/2014, cifpen đã triển khai khóa tập huấn “Kỹ năng công tác cộng đồng” cho các chuyên gia nòng cốt đến từ các tổ chức thành viên tại Mai Châu, Hòa Bình. Đây là khóa tập huấn thứ 3 trong chuỗi 4 khóa tập huấn của dự án “Nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia trong trương trình 135-III (CP 135)" do Đại sứ quán Ai len tài trợ. Giảng viên là ThS Đỗ Đức Khôi, chuyên gia nâng cao năng lực của mạng cifpen.

Với mục tiêu tập huấn nhằm trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản cho tham dự viên một cách toàn diện và có hệ thống về các kỹ năng cơ bản làm việc với cộng đồng ở các xã 135, nội dung chính của khoá tập huấn lần này bao gồm:
Chính sách và tổ chức thực hiện Chương trình 135-III 
Đặc điểm của chương trình 135 và của cộng đồng ở các xã 135.
Các kỹ năng phát hiện các đặc điểm riêng của từng cộng đồng ở các xã 135 và tìm ra cách ứng xử thích hợp.
Các kỹ năng cơ bản trong công tác cộng đồng
Kỹ năng học hỏi và chia sẻ Kiến thức - Thái độ - Thực hành đối với cộng đồng các xã 135 nhất là đối với các đối tượng yếu thế, các đối tượng dễ bị tổn thương.
Đặc biệt, khóa tập huấn còn được nghe chia sẻ từ các thành viên ban quản lý chương trình 135 giai đoạn 3 của Ủy ban dân tộc trung ương.

Với mục tiêu trên, khóa tập huấn đã đi sâu thảo luận về các nội dung:
Chính sách và tổ chức thực hiện Chương trình 135-III 
Đặc điểm của chương trình 135 và của cộng đồng ở các xã 135.
Các kỹ năng phát hiện các đặc điểm riêng của từng cộng đồng ở các xã 135 và tìm ra cách ứng xử thích hợp.
Các kỹ năng cơ bản trong công tác cộng đồng
Kỹ năng học hỏi và chia sẻ Kiến thức-Thái độ- Thực hành đối với cộng đồng các xã 135 nhất là đối với các đối tượng yếu thế, các đối tượng dễ bị tổn thương.

Sau 3 ngày làm việc, nhóm chuyên gia nòng cốt đã tự tin, sẵn sàng tham gia và đảm nhiệm các hoạt động thực tế của dự án CP 135 trong giai đoạn tới.
Một số hình ảnh của khóa tập huấn:


Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm