Dự án CP135

Tập huấn “Các phương pháp nghiên cứu, phân tích và phản hồi chính sách”
Thứ Tư, 10/09/2014
Trong các ngày từ 8-11/9/2014, tại Khách sạn Khăn quàng đỏ đã diễn ra khóa tập huấn các phương pháp nghiên cứu, phân tích và phản hồi chính sách do mạng cifpen tổ chức. Đây là khóa tập huấn thứ 4 của dự án “Nâng cao năng lực cho các tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135 – III (CP135)” do IrishAid tài trợ, CCRD là đơn vị điều phối, tổ chức hoạt động. Giảng viên là PGS TS Phạm Bích San, phó tổng thư ký VUSTA và TS Lê Phương Hòa, chuyên gia nghiên cứu từ Viện nghiên cứu xã hội. Tham gia khóa tập huấn có 18 học viên, trong đó có 8 học viên nữ.

Trong 4 ngày, khóa tập huấn đã đề cập đến các nội dung:
• Tổng quan về chính sách
• Tổng quan về chương trình 135
• Chia sẻ của địa phương về chương trình 135
• Tổng quan về phương pháp luận nghiên cứu khoa học xã hội
• Phương pháp nghiên cứu định tính
• Phương pháp nghiên cứu định lượng
• Thực hành nghiên cứu trong chính sách
• Cơ sở khoa học của chính sách phát triển
• Quy trình lập chính sách ở Việt Nam
• Phân tích chính sách
• Thực hành phân tích chính sách 135
• Giới thiệu chung về phản hồi chính sách và vận động chính sách
• Các bước phản hồi chính sách
• Thực hành phản hồi chính sách 135 qua các bước
• Các kỹ thuật cần lưu ý trong phản hồi chính sách
• Thực hành xây dựng kế hoạch phản hồi chính sách 135

Trong tiến trình tập huấn, PGS TS Phạm Bích San đã chia sẻ “trên tổng thể, hoạt động nghiên cứu, phân tích và phản hồi chính sách muốn đạt được kết quả tốt cần có các bằng chứng cụ thể, xác đáng. Bộ máy công quyền vẫn đang trong quá trình đổi mới, vẫn còn nhiều lủng củng. Người dân thì chỉ xem xét các yếu tố có lợi cho mình trong chính  sách. Vì vậy, khi phân tích, nghiên cứu và phản hồi chính sách chương trình 135 cần đưa ra ai được lợi, lợi bao nhiêu. Vì vậy, để có một chính sách hợp”
Chương trình 135 là một chương trình xóa đói giảm nghèo do thủ tướng Chính phủ ký năm 1998. Năm 1999, thủ tướng Chính phủ phê duyệt 1870 xã đặc biệt khó khăn. Giai đoạn 1 kéo dài 7 năm. Thời kỳ này chủ yếu là các đầu tư của nhà nước. đã có khoảng 10.000 tỷ, 25.000 công trình thiết yếu được triển khai. 
Giai đoạn 2 (2006 – 2010) có 5 mục tiêu tổng quát với 1946 xã tham gia. Có 4 nội dung chủ yếu được triển khai trong giai đoạn này và đã có một số kết quả đạt được: 100% người dân có nhu cầu trợ giúp pháp lý được trợ giúp pháp lý; tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 47% (2006) còn 31,2% (năm 2009); tỷ lệ hộ thu nhập trên 3,5 triệu đồng là 67%;... Tỷ lệ hộ nghèo hàng năm giảm nhanh nhưng thiếu bền vững, tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo còn khá lớn.
Giai đoạn 3 được chia thành 2 giai đoạn nhỏ. Giai đoạn 1 từ 2014 – 2016; giai đoạn 2 từ 2017 – 2020. Nội hàm gồm đầu tư, hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội và giảm nghèo bền vững ở các xã, thôn bản đặc biệt khó khăn. 

Đánh giá về chương trình 135 qua các giai đoạn, TS Lê Phương Hòa nhận xét: “Chương trình 135 qua các giai đoạn đã đạt được 4 điều. Thứ nhất, hệ thống chỉ tiêu của chương trình ngày càng được hoàn thiện. Thứ hai, chương trình đang chuyển dần về đầu tư theo chất lượng. Thứ ba, chương trình 135 đã hướng tới việc đảm bảo đời sống cho người dân. Thứ tư, chất lượng cán bộ tại các xã đặc biệt khó khăn đã được quan tâm”.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Nguyễn Như Thành –  trưởng phòng dân tộc huyện Cẩm Thủy cho biết: “Nghe giảng, tôi thấy hiện nay các khó khăn của chương trình 135 thì Chính phủ, Thủ tướng và tỉnh đều biết. Tuy nhiên, các khiếm khuyết này chậm được thay đổi, giải quyết. ở Thanh Hóa, muốn có số liệu để báo cáo thì phải đi xin. Các văn bản có 2 trang, thì các căn cứ đã gần 1,5 trang rồi. Người dân tộc thiểu số ít được tiếp xúc với các văn bản nên rất khó hiểu. Huyện tôi có 6 công trình, mỗi công trình khoảng 200 triệu, đã 4 năm nay không quyết toán được. Báo cáo thì ai cũng đúng, không thấy đơn vị nào có lỗi cả.”.
“Năng lực của cán bộ xã và huyện cũng là một vấn đề - chị Như Mai, cán bộ phòng dân tộc Như Thanh cho biết - Nhà thầu và chủ đầu tư nếu không thực hiện đúng tiến độ đều bị tỉnh xuất toán. Giai đoạn 3 tới đây, các hoạt động nông nghiệp giao phòng nông nghiệp chủ trì. Hiện nay do thiếu thời gian, chất lượng và các hướng dẫn hỗ trợ của phòng nông nghiệp không được kịp thời, dẫn đến tiến độ bị chậm”.

“Hàng năm công tác giảm nghèo đang bị áp đặt. Tuy nhiên, các hộ nghèo đang vay vốn ngân hàng, phải trả lãi hàng tháng nhưng không được trừ vào chi phí trước khi tính thu nhập. Cách xác định xã nghèo cũng không hoàn toàn đúng thực tế, chủ yếu do phân bổ. Việc thu hồi đất cho các công trình 135 không được đền bù. Xã khó khăn, người dân nghèo lại càng nghèo thêm. Điều này là không nhất quán trong các quy định của nhà nước”. Anh Lương Xuân Thùy, cán bộ phòng dân tộc huyện Hòa An chia sẻ.
Sau 3 ngày tập huấn, khóa học đã đi xong phần lý thuyết. Trong thời gian còn lại, các học viên đã cùng nhau xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động cụ thể cho dự án trong thời gian tới.

Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm