Dự án CP135

Khóa tập huấn Phương pháp Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD)
Thứ Bảy, 07/06/2014
Trong các ngày từ 3/6 đến 6/6/2014, mạng CIFPEN đã triển khai khóa tập huấn Phương pháp Phát triển cộng đồng dựa vào nội lực (ABCD) và áp dụng trong lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở các xã 135 cho các thành viên nòng cốt của mạng lưới. Đây là hoạt động đầu tiên trong chuỗi các hoạt động của dự án Nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia trong trương trình 135-III (CP 135) do Đại sứ quán Ai len tài trợ. Khóa tập huấn nhắm tới mục tiêu trang bị kiến thức và các kỹ năng cơ bản cho tham dự viên một cách toàn diện và có hệ thống về phương pháp ABCD và ứng dụng phương pháp này đối với chương trình 135-III, có gắn với biến đổi khí hậu và phòng tránh, giảm nhẹ rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng. Giảng viên của khóa tập huấn là Thạc sĩ Đỗ Đức Khôi và Tiến sĩ Nguyễn Văn Liêm.

Sau 4 ngày tập huấn, khóa học đã trang bị cho các học viên các nội dung chính:
• Khái quát về phương pháp ABCD.
• Các công cụ trong phương pháp ABCD
• Cơ sở lựa chọn và thiết kế các công cụ ABCD phù hợp với các xã 135-III  trong việc lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội có tính đến biến đổi khí hậu và phòng tránh, giảm nhẹ thiên tai.
• Các căn cứ và kỹ năng lập kế hoạch việc sử dụng phương pháp ABCD ở 1 xã 135-III có gắn với biến đổi khí hậu và phòng tránh giảm nhẹ rủi ro thiên tai.

Kết thúc khóa tập huấn, các học viên là cán bộ nòng cốt của mạng CIFPEN đã xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động tiếp theo cũng như cam kết tham gia các hoạt động của dự án CP135 sẽ triển khai trong giai đoạn tới.


Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm