Dự án CP135

Khoá tập huấn “Phương pháp Nghiên cứu và Kỹ năng sử dụng phần mềm trong nghiên cứu định tính – định lượng”
Thứ Hai, 23/06/2014
Trong các ngày ngày 19 - 22/06/2014 tại phòng họp khách sạn Thành phố Ninh Bình – Ninh Bình mạng An ninh lương thực và giảm nghèo đã tổ chức khóa tập huấn “Phương pháp Nghiên cứu và Kỹ năng sử dụng phần mềm trong nghiên cứu định tính – định lượng” cho 25 học viên.

Đây là các chuyên gia nòng cốt đến từ các tổ chức thành viên CIFPEN và cán bộ Phòng Dân tộc 4 huyện dự án. Khóa tập huấn nằm trong chuỗi hoạt động của dự án “Nâng cao năng lực cho các Tổ chức xã hội nhằm thúc đẩy sự tham gia trong trương trình 135-III (CP 135)" do Đại sứ quán Ai len tài trợ, Trung tâm Nghiên cứu & Phát triển Cộng đồng Nông thôn (CCRD) là đơn vị điều phối và tổ chức.
Khoá tập huấn đã cung cấp cho học viên các nội dung chính:
• Khái quát về nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu;
• Một số phương pháp thường dùng trong nghiên cứu về chính sách
• Thiết kế đề cương nghiên cứu
• Giới thiệu về kỹ thuật phân tích thông tin định tính
• Thực hành phân tích thông tin định tính với phần mềm Nvivo 
• Giới thiệu về phân tích thông tin định lượng
• Thực hành phân tích thông tin định lượng với chương trình STATA
• Hướng dẫn nhập dữ liệu với chương trình EpiData
Sau 4 ngày tham dự khóa tập huấn có sự tham gia nhiệt tình, các chuyên gia nòng cốt của mạng cifpen trong khóa học đã: 
• Nắm được đặc điểm chính của các phương pháp nghiên cứu định tính và định lượng và khả năng ứng dụng chúng vào các nghiên cứu về chính sách
• Biết cách xây dựng đề cương nghiên cứu
• Biết sử dụng một số chương trình xử lý thông tin định tính và định lượng phổ biến trong nghiên cứu.
Dưới đây là một số hình ảnh từ khóa tập huấn:

Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm