Dự án CP135

Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực tại Thanh Hóa
Thứ Năm, 31/07/2014
Tiếp theo cuộc đánh giá nhanh tại Thanh Hóa, đoàn chuyên gia cifpen tiếp tục triển khai hoạt động Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III tại tỉnh Thanh Hóa. Chuyến đánh giá được thực hiện trong các ngày từ 25 đến 30/7/2014. Đây là hoạt động nằm trong dự án CP135. Đối tác địa phương là các cấp của ngành Dân tộc.

Chuyến đánh giá được triển khai tại 6 xã sẽ tham gia dự án CP135 tại tỉnh Thanh Hóa. Tại huyện Như Thanh, đoàn đã làm việc với các xã Xuân Phúc, Yên Lạc và Xuân Thọ. Tại huyện Cẩm Thủy, đoàn làm việc với các xã Cẩm Châu, Cẩm Thành và Cẩm Phú. Hoạt động này nhằm đáp ứng các mục tiêu: i) Đánh giá được năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực cấp huyện và cấp xã nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III; và ii) Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III tại 6 xã thuộc 2 huyện địa bàn dự án.

Trong các ngày làm việc, đoàn đã tiến hành phỏng vấn sâu đại diện các cơ quan đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 cấp huyện cũng như thảo luận nhóm với đại diện các cơ quan đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 cấp huyện. Tiếp đó, đoàn đã Phỏng vấn sâu lãnh đạo UBND xã và các đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 và thảo luận nhóm với lãnh đạo UBND xã  và các đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135. Sau khi khảo sát tại mỗi huyện, đoàn đều dành thời gian xử lý nhanh số liệu thu thập được nhằm có thông tin phục vụ Hội thảo tham vấn và lập kế hoạch nâng cao năng lực cho các đối tác tại huyện. Đây là hội thảo quy tụ đại diện lãnh đạo UBND và các đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 cấp huyện và cấp xã vùng dự án. 
Tại các hội thảo tham vấn cấp huyện, các bên cũng đã thống nhất các nội dung cần nâng cao năng lực trong tương lai.
Dưới đây là một số hình ảnh chuyến khảo sát:


Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm