Dự án CP135

Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực tại Cao Bằng
Thứ Tư, 23/07/2014
Trong các ngày từ 16 đến 22/7/2014, đoàn chuyên gia cifpen đã tổ chức hoạt động Đánh giá nhanh năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III tại tỉnh Cao Bằng. Đây là hoạt động nằm trong dự án CP135. Đối tác địa phương là các cấp của ngành Dân tộc.

Chuyến đánh giá được triển khai tại 6 xã sẽ tham gia dự án CP135 tại tỉnh Cao Bằng. Với mục tiêu i) Đánh giá được năng lực và nhu cầu nâng cao năng lực cấp huyện và cấp xã nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III; và ii) Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực nhằm thúc đẩy sự tham gia trong chương trình 135-III tại 6 xã thuộc 2 huyện địa bàn dự án; đoàn chuyên gia đã làm việc tại 3 xã Công Ngân, Thắng Lợi và Lý Quốc thuộc huyện Hạ Lang và 3 xã Hà Trì, Công Chừng và Trưng Vương thuộc huyện Hòa An.
Tại mỗi huyện, đoàn đã tiến hành phỏng vấn sâu đại diện các cơ quan đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 cấp huyện cũng như thảo luận nhóm với đại diện các cơ quan đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 cấp huyện. 
Tại các xã, đoàn đã Phỏng vấn sâu lãnh đạo UBND xã và các đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 và thảo luận nhóm với lãnh đạo UBND xã  và các đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135.

Sau khi khảo sát tại mỗi huyện, đoàn đều dành thời gian xử lý nhanh số liệu thu thập được nhằm có thông tin phục vụ Hội thảo tham vấn và lập kế hoạch nâng cao năng lực cho các đối tác tại mỗi huyện. Đây là hội thảo quy tụ đại diện lãnh đạo UBND và các đoàn thể tham gia thực hiện chương trình 135 cấp huyện và cấp xã vùng dự án. Tại hội thảo tham vấn, các bên cũng đã thống nhất các nội dung cần nâng cao năng lực trong tương lai.
Các kết quả từ các hoạt động đánh giá từ 6 xã thuộc 2 huyện sau khi tổng hợp, được báo cáo với đại diện Ban Dân tộc tỉnh Cao Bằng và đã nhận được sự ủng hộ, đề nghị dự án tiếp tục triển khai các hoạt động theo kế hoạch đã được thống nhất giữa các bên.
Một số hình ảnh chuyến khảo sát:

Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm