Cơ hội nhận tài trợ

Tuyển dụng Vị trí Cố vấn kỹ thuật trưởng quốc tế
Thứ Ba, 30/10/2012
Với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA), Dự án đã chính thức hoạt động kể từ tháng 6 năm 2011 và hiện đang triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm đầu tiên. Để hỗ trợ các tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động tiếp theo của dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT), tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam đang tuyển dụng một trưởng Cố vấn kỹ thuật quốc tế (CTA).

Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm