Cơ hội nhận tài trợ

 • Dự án "Tăng cường Năng lực cho các VNGOs nhằm phát triển toàn diện có sự tham gia"

  Thứ Năm, 31/10/2013

  Dự án "Tăng cường Năng lực cho các VNGOs nhằm phát triển toàn diện có sự tham gia" là Hoạt động hợp tác và hỗ trợ quan trọng của Tổ chức CHF-Canada, do ĐSQ Ai-len/ Quỹ Irish Aid tài trợ nhằm Nâng cao năng lực cho Mạng CIFPEN với trọng tâm thúc đẩy An ninh Lương thực và Giảm nghèo.

 • Thông báo tuyển chọn tư vấn cá nhân

  Thứ Bảy, 18/05/2013

  Ban quản lý Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh thông báo tuyển chọn tư vấn cá nhân cho Dự án Phát triển nông nghiệp Hà Tĩnh. Tên các gói thầu thông báo đăng tuyển như sau:

 • Kêu gọi nộp đề xuất từ quỹ Rockefeller

  Thứ Tư, 20/03/2013

  Trong lễ kỹ niệm trăm năm thành lập, quỹ Rockefeller xây dựng chiến dịch Centennial Innovation Challege (CIC) và mở cuộc kêu gọi nộp ý tưởng sáng tạo nhằm thay đổi cuộc sống của hàng tỷ người đang làm việc trong các nền kinh tế không chính thức trên toàn cầu. 10 ý tưởng tốt nhất lọt vào vòng chung kết sẽ có đủ điều kiện nhận được một khoản tài trợ lên đến 100,000USD. Vòng chung kết sẽ được ghi nhận tại Diễn đàn đổi mới năm 2013 của quỹ Rockefeller và có thể được mời viết thêm đề xuất hỗ trợ phát triển ý tưởng. Hạn cuối nộp hồ sơ là 01/4/2013.

 • Kêu gọi nộp đề xuất từ EU

  Thứ Năm, 13/12/2012

  Ngày 6 tháng 12 năm 2012, EUROPEAID đăng tải kêu gọi nộp đề xuất về lĩnh vực có liên quan đến môi trường. trị giá tối đa 800.000 EUR. Hạn cuối nhận hồ sơ là 21 tháng 3 năm 2013. Dưới đây là toàn văn thông tin (bản tiếng anh).

 • Tuyển dụng Vị trí Cố vấn kỹ thuật trưởng quốc tế

  Thứ Ba, 30/10/2012

  Với sự hỗ trợ tài chính từ Cơ quan Phát triển Quốc tế Canada (CIDA), Dự án đã chính thức hoạt động kể từ tháng 6 năm 2011 và hiện đang triển khai thực hiện kế hoạch hoạt động năm đầu tiên. Để hỗ trợ các tỉnh trong việc thực hiện các hoạt động tiếp theo của dự án, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Sở NN & PTNT), tỉnh Hà Tĩnh, Việt Nam đang tuyển dụng một trưởng Cố vấn kỹ thuật quốc tế (CTA).

 • Chương trình Tài trợ Trực tiếp năm 2012-2013 của Chính phủ Australia bắt đầu tiếp nhận hồ sơ

  Thứ Bảy, 04/08/2012

  Đại sứ quán Australia tại Hà Nội hiện bắt đầu nhận hồ sơ đề nghị xét duyệt cho Chương trình Tài trợ Trực tiếp (DAP) năm 2012 – 2013 cho các dự án ở khu vực Bắc Việt Nam, bao gồm từ tỉnh Thừa Thiên Huế trở ra. Hạn chót nhận hồ sơ là 17.00 thứ 6 ngày 31 tháng 08 năm 2012.

 • Tìm nghiên cứu sinh và nhóm nghiên cứu hợp tác với nhóm nghiên cứu tại Đài Loan

  Thứ Tư, 04/07/2012

  Hướng nghiên cứu: Làm về các lĩnh vực liên quan đến màng mỏng, cấu trúc nano hoặc ceramics,... (thực nghiệm). Nhóm có nhiều thiết bị như XPS, XAS, TEM, STM, SEM, XRD, SQUIT,... Website của nhóm: http://web.it.nctu.edu.tw/~yhc/Members.html

 • Chương trình phát triển doanh nghiệp xã hội

  Thứ Tư, 16/05/2012

  Tiếp sức Nhân rộng Sáng kiến Kinh doanh vì Xã hội Mục tiêu Tiếp sức Nhân rộng Sáng kiến Kinh doanh vì Xã hội là sứ mệnh chính của Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Xã hội của Trung tâm Tia Sáng. Mục đích công việc là tiếp nhận, phát hiện các hoạt động kinh doanh sáng tạo, có hiệu quả tác động xã hội tích cực ở các địa phương, hỗ trợ phát triển năng lực quản trị điều hành, phát triển kinh doanh và tổ chức của các hoạt động này theo hướng các doanh nghiệp xã hội, nhằm mục đích phát triển vững bền, ổn định và nhân rộng các tác động xã hội đã có, từ đó tiếp tục tham gia góp phần giải quyết các vấn đề xã hội nóng bỏng tại Việt Nam.

Video Xem thêm