Cơ hội nhận tài trợ

Kêu gọi nộp đề xuất từ quỹ Rockefeller
Thứ Tư, 20/03/2013
Chúng tôi mong muốn nhận được đề xuất của bạn trong thời gian này, và mời bạn tham gia. Bằng việc gửi ý tưởng tới CIC, bạn sẽ xây dựng phương pháp sử dụng khoản tài trợ lên tới 100,000 USD. Có đến 10 khoản tài trợ như vậy được trao tặng. Nếu được chọn, bạn sẽ được trình bày tại Diễn đàn đổi mới của quỹ Rockefeller năm 2013 và có cơ hội được mời viết thêm hỗ trợ phát triển ý tưởng của mình. Ngoài ra, đề xuất của bạn có khả năng hiển thị trong cộng đồng sáng tạo của Rockefeller toàn cầu, điều này sẽ làm tăng cường mạng lưới ảnh hưởng và vị trí chiến lược của bạn. Hạn chót nộp hồ sơ là 01/4/2013.
Để gửi hồ sơ hoặc tìm hiểu thêm thông tin CIC, hãy truy cập: challenge.rockefellerfoundation.org. Nếu có câu hỏi nào liên quan đến hoạt động này, xin liên hệ:
Panya Laongthong
panya@rfinnovationchallenges.org
Kinh nghiệm và kỹ năng của bạn là cần thiết để giải quyết các thách thức này.
Chúng tôi mong sớm nhận được sự tham gia của bạn, và cám ơn bạn cho tất cả các công việc tốt đẹp từ trước tới nay. 
Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm