Cơ hội nhận tài trợ

Kêu gọi nộp đề xuất từ EU
Thứ Năm, 13/12/2012

Ngày 6 tháng 12 năm 2012, EUROPEAID đăng tải kêu gọi nộp đề xuất về lĩnh vực có liên quan đến môi trường. trị giá tối đa 800.000 EUR. Hạn cuối nhận hồ sơ là 21 tháng 3 năm 2013. Dưới đây là toàn văn thông tin (bản tiếng anh).

Dear 
Colleagues

 

Please be informed that the EU Delegation to Vietnam have launched a local call for proposals entitled "Supporting participation of national civil society organisations and national private sector federations/entities in FLEGT VPA -related activities – Vietnam component".

The global objective of this Call for Proposals is to support the participatory implementation of EU initiatives and internationally agreed commitments.

The specific objective of this Call for Proposals is to encourage the participation of civil society organizations and private sector in the FLEGT process in Vietnam and to strengthen their capacity to do so.

Details of the Call can be found at the following website

Xin mời bấm vào đây để lấy mẫu hồ sơ

Bình luận 0 Bình luận

Video Xem thêm