Cơ cấu tổ chức - điều hành

Cơ cấu tổ chức và điều hành của Mạng CIFPEN
Thứ Ba, 08/05/2012
 Sơ đồ tổ chức Mạng CIFPEN


Sơ đồ thành viên


Hiện nay,Ban điều hành Mạng CIFPEN gồm:
   
Chủ tịch Mạng Cifpen: 
Ông Phạm Văn Thành, 
GĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Cộng đồng 
Nông thôn (CCRD)
 
Phó Chủ tịch Mạng Cifpen: 
Ông Đỗ Đức Khôi, 
GĐ Trung tâm Dân số Môi trường
và Phát triển (PED)
 
   
 Uỷ viên:
Bà Nguyễn Thị Lan Hương,
Phó Giám đốc Trung tâm Y tế công cộng
và Phát triển cộng đồng (CEPHAD)
 Uỷ viên:
Ông Lê Đức Lưu,
GĐ Trung tâm Tư vấn Truyền thông
và Phát triển (CCDC)

 Điều phối viên và Cán bộ quản lý tài chính:
Điều phối viên và Cán bộ quản lý tài chính là cán bộ của tổ chức đảm nhiệm vị trí chủ tịch Mạng. 
   
Điều phối viên: 
Bà Nguyễn Thị Hồng Hà, 
PGĐ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Cộng đồng Nông thôn (CCRD)
 
Cán bộ quản lý tài chính: 
Bà Nguyễn Thùy Linh, 
cán bộ Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển 
Cộng đồng Nông thôn (CCRD)
 
Bình luận 0 Bình luận
Tin khác

Video Xem thêm